Paměťová deska z obecné chemie

Pojmy se mohou žáci učit i zábavnou formou. Jednou z nich je Paměťová deska. Promítněte na tabuli pojmy, dejte žákům pár minut na zapamatování, poté je odstraňte a nechte žáky napsat definice pojmů, na které si vzpomenou.

27. 3. 2024 Lenka Čajková učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Paměťová deska je snadná hra, která pomáhá žákům zapamatovat si pojmy a jejich definice. Tato aktivita lze použít ve všech předmětech, kde se dbá na znalost pojmů. Dá se tedy využít v téměř každém předmětu.

Tímto cvičením žáci aktivně zapojují mysl. Aby mohli definovat určitý pojem, musí danému tématu porozumět. Pokud se jim pojem nepodaří definovat správně, mohou si svou verzi porovnat se správnou definicí. Tím dojde k přirozenému zapamatování.

Aktivita začíná tím, že učitel promítne nebo napíše na tabuli deset či více pojmů, které vybere z daného tématu. Může to být látka, kterou se třídou právě dokončil, případně látka, kterou chce se žáky po nějaké době zopakovat. Dá žákům chvilku na to, aby si pojmy zapamatovali. Jakmile vyprší čas, pojmy z tabule odstraní. Nyní mají žáci za úkol napsat ve stanoveném čase definice pojmů, které se jim podařilo zapamatovat. Následně učitel dané pojmy a jejich definice se žáky projde a zkontroluje jejich správnost.

Ukázka aktivity

Žáci mohou při této aktivitě pracovat buď samostatně, nebo ve dvojicích. Pokud si k promítnutí pojmů zvolíte projektor, můžete toto cvičení také využít k tomu, abyste žákům zdůraznili důležitost opakování látky. Nejprve žákům pojmy promítněte na minutu, poté projektor vypněte. Nyní mají chvíli čas na to, aby si pojmy v hlavě prošli. Následně projektor opět na minutu zapněte. Teprve poté budou žáci psát své definice. Na konci aktivity s žáky prodiskutujte, zda byly jejich vzpomínky po dalším zobrazení jasnější v porovnání se zobrazením prvním.

V příloze článku naleznete návrh paměťové desky na procvičování pojmů ze základů obecné chemie: úvod do obecné chemie včetně chemických látek a jejich vlastností, soustav látek a směsí.

ČAJKOVÁ, Lenka. Paměťová deska z obecné chemie - návrh. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje:

  1. GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele – Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Nakladatel Universum, 2019, 392 s. ISBN 978-80-7617-582-2.
  2. Envato elements. School supplies at wooden background. Dostupné z: https://elements.envato.com/school-supplies-at-wooden-background-F7EBNXD.
Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info