Osevní směsi jako potenciální zdroj ohrožených a nepůvodních druhů

Chtěli byste podpořit druhovou rozmanitost a početnost hmyzích opylovačů ve svém okolí? Uvažovali jste o použití osevních směsí, například těch se slibnými názvy „Trvalky pro včely“ a „Vilík – včelí pastva medonosná“? Znáte rizika, která jsou spojena s používáním těchto komerčních směsí? A víte, co se skrývá pod pojmy homogenizace či „McDonaldizace“ české krajiny?

28. 1. 2022 žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Běžná součást komerčních osevních směsí – sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica), původní druh Severní Ameriky

Komerční osevní směsi zažívají v poslední době velký rozmach. Jak by také ne! Kdo by nechtěl mít na svém pozemku „Kopretinovou louku“, „Plzeňskou květnici“, „Strakonickou louku“ nebo „Louku starých časů“? Ano, i toto jsou názvy volně dostupných směsí. Většina lidí využívá osevní směsi v dobré víře – snaží se podpořit biologickou diverzitu a zároveň okrášlit své okolí. Bohužel, některé komerční směsi obsahují vysoký podíl chráněných či nepůvodních druhů České republiky. Vysévání takovýchto směsí pak může vést například k zavlečení a šíření potenciálně invazních druhů. Je proto nutné přistupovat k osevním směsím obezřetně, zvlášť pokud je plánujete vysévat ve volné přírodě.

Pokud vás tato problematika zajímá, určitě se podívejte na záznam přednášky „Osevní směsi jako potenciální zdroj ohrožených a nepůvodních druhů“, která proběhla 21. října 2021 v univerzitním kampusu v Brně Bohunicích. Přednášející je RNDr. Kateřina Štajerová z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (Oddělení ekologie invazí) a Katedry ekologie, PřF UK v Praze – autorka populárně naučného článku „Vysévání květnatých luk a McDonaldizace české krajiny“, jenž byl publikován v časopise Ekolist.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info