Biologická technika

Masarykova univerzita nabízí svým studentům předmět Biologická technika, jehož hlavní náplní je příprava a pozorování mikroskopických preparátů. Jednotlivá cvičení jsou navržena tak, aby byla snadno realizovatelná na středních školách. Podklady pro botanickou část předmětu jsou volně k dispozici, tak se nechte inspirovat a zpestřete výuku biologie i svým žákům.

20. 12. 2019 studenti učitelství

Bez popisku

Předmět Biologická technika (Bi1050) byl inovován v podzimním semestru 2019. Náplň předmětu byla aktualizována a úroveň obtížnosti jednotlivých praktických cvičení přizpůsobena schopnostem žáků středních škol. Zohlednila se například i dostupnost biologického materiálu a pomůcek, nebo zda je pozorovaný objekt součástí osnov středoškolské biologie.

Cílem předmětu je seznámit studenty (nejen) učitelství se základními technikami světelné mikroskopie, zpracování biologického materiálu a přípravy mikroskopických preparátů. Studenti se navíc naučí pořizovat a upravovat mikrofotografie, používat počítačovou analýzu obrazu, připravit a statisticky vyhodnotit jednoduché biologické experimenty. Získané znalosti a výsledné protokoly mohou studenti uplatnit v jejich budoucí pedagogické praxi (např. vytvoření vlastní sbírky trvalých preparátů různých rostlinných a živočišných objektů).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info