Jak se dělá věda

Ústav botaniky a zoologie (ÚBZ) PřF MU pořádá nejrůznější vzdělávací aktivity pro středoškolské učitele. Nabídka je opravdu veliká, tak neváhejte a přesvěčte se!

10. 5. 2021 učitelé ZŠ a SŠ

Bez popisku

Přehled aktivit

  1. Botanické, zoologické a mykologické exkurze, zaměřené na poznávání rostlin, živočichů a hub naší přírody. V rámci těchto kurzů se učitelé seznámí s metodami sběru a vyhodnocování terénních dat. Některé metody (např. zápis fytocenologického snímku) si sami vyzkouší.
  2. Komentované návštěvy botanických a zoologických zahrad, které mají za cíl seznámit učitele s konkrétní organizací a nabídkou aktivit využitelných ve výuce biologie.
  3. Exkurze do zázemí ÚBZ v univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Učitelé nahlédnou do sbírek (herbář, zoologické sbírky) i moderně vybavených laboratoří, a seznámí se s moderními laboratorními metodami. Vybrané metody (např. izolaci DNA) si mohou sami vyzkoušet.
  4. Laboratorní cvičení z botaniky a zoologie, která probíhají v učebnách a laboratořích v univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Učitelé si zopakují zásady práce s preparačním a světelným mikroskopem, a samostatně si připraví různé preparáty (např. trvalý preparát s křídlem motýla) a pokusy (např. izolace rostlinných barviv).

Kdy

Exkurze i laboratorní cvičení se konají nepravidelně.

Přihláška

Chcete-li o vzdělávacích aktivitách dostávat informace, napište na adresu orotrekl@sci.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info