Učit se učit MATEMATIKU

Video o studiu učiteství matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.