Učit se učit CHEMII

Video o studiu učiteství chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.