Učit se učit BIOLOGII

Video o studiu učiteství biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.