Na online frontě (1. část)

Na online frontě Irča

Vyvolání diskuze ve skupině a získávání zpětné vazby od studentů je nesmírně komplexní problematika, na kterou se dá nahlížet z mnoha úhlů.

Mgr. Hana Vrtalová se pokusila v tomto článku nabídnout několik užitečných nástrojů, které ji v džungli online výuky usnadnily život a věří, že by mohly být učitečné i pro vás. Přejeme hodně zdaru, úspěchů a radostí ve vaší online výuce.