Matematika

Pokud se chcete stát učitelem matematiky na střední škole, potom nabízí Masarykova univerzita v Brně tříletý bakalářský obor Matematika se zaměřením na vzdělávání a dvouletý navazující magisterský obor Učitelství matematiky pro střední školy. Bakalářský obor poskytuje studentům především odborné znalosti z matematické analýzy, algebry, kombinatoriky, geometrie. Díky přednáškám a seminářům se studenti naučí logickému myšlení a přesnému vyjadřování. Magisterský program přináší studentům především praktické informace o didaktice matematiky, tedy o tom, jak učit a získané vědomosti předávat dál. Součástí magisterského programu je také praxe na střední škole. 

Pro vystudované učitele matematiky nabízí Masarykova univerzita doktorské studium, a to v oboru Obecné otázky matematiky. Zájemci si mohou vybrat, zda se budou zabývat historií matematiky či problematikou vyučování matematiky na středních a vysokých školách. Univerzita nabízí také celoživotní vzděláváníZde si můžete prohlédnout aktuální studijní katalog (s. 67 a s. 108). 

matematika_uvodni