Chaos a kvadratická funkce

Popis: převzatý od pořadatele akce

Ve světě kolem nás byla a je řada situací a problémů, které zdánlivě vzdorují přesnému matematickému popisu. Příkladem tohoto procesu jsou náhodné jevy, které matematika popsala v 17. století. Podstatně déle trvalo pochopení chaotického chování některých složitých systémů. Nalezení jejich formálního popisu se řadu desetiletí a století zdálo nemožné.

V přednášce ukážeme, jak se s tímto problémem vyrovnala současná matematika a jak se podařilo najít někdy překvapivě jednoduché nástroje modelování takových situací.

Přednášku povede doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., kterého v současnosti můžeme potkat na Ústavu matematiky a statistiky PřF.

Forma: pokud nebude možné naživo, tak online přes Google meet

Registrace na přednášku zde, více akcí najdete na webu JCMM. Registrace je nutná!