Geogebra jednoduše i složitěji

Geogebra

Popis: převzatý od pořadatele akce

V první části dílny ukážeme (zopakujeme) hlavní filosofii práce s nástrojem a projdeme základní ovládací prvky. Ve druhé části ukážeme, jak využít naše vlastní geometrické vědomosti – využijeme GeoGebru ve výuce stereometrie – pro zviditelnění průniků rovin a řezů na tělesech. Ve třetí části ukážeme, jak vyrobit jednoduchý aplet a poskytnout jej žákům pro potřeby samostudia. 

Workshop vede RNDr. Peter Krupka, Ph.D., který je na PřF členem Společné programové rady Učitelství.

Kromě toho také vyučuje povinně volitelný předmět Učitel a provoz školy.

Forma: online na Google meet

Registrace na online vysílání zde, více akcí najdeš na webu JCMM