Originální pozdrav pro matematiky

Zajímavý a netradiční matematický pozdrav si připravil doc. RNDr. Jaromír Šimša. Pokuste se vyluštit matematickou sudoku. Pro případnou kontrolu jsme přiložili soubor s řešením. 

Výstřižek Sudoku zadání

Download this file (Výstřižek Sudoku.PNG)Sudoku-řešení (49 kB)

Archimédova statika v geometrii

ƒČlánek od doc. RNDr. Jaromíra Šimši je podrobným výkladem tématu, ve kterém se pojí základy dvou disciplin: eukleidovské geometrie a newtonovské mechaniky. Způsobem zpracovaní je příspěvek úplným podkladem pro demonstraci mezipředmětové kooperace při výuce matematiky a fyziky na čtyřletých gymnáziích.