Inspirativní materiály z geografie

Závěrečné práce studentů učitelství geografie

Studenti učitelství geografie na Přírodovědecké fakultě MU zpracovávají v rámci svých závěrečných klasifikačních prací zajímavá témata, která je možné využít jako výukové materiály nebo jako inspiraci v hodinách zeměpisu. 

Michaela Daňková
Výukové materiály regionální geografie Afriky pro gymnázia
https://is.muni.cz/th/jon3f/


Tereza Dumpíková
Cvičebnice ze zeměpisu České republiky
https://is.muni.cz/th/tjexv/

Vendula Křížová
Terénní výuka v okolí Brněnské přehrady
https://is.muni.cz/th/bhvw1/

Lucie Tejessyová 
Využití školního atlasu České republiky ve výuce zeměpisu
https://is.muni.cz/th/bp71y/