Inspirativní materiály z geografie

Závěrečné práce studentů učitelství geografie

Studenti učitelství geografie na Přírodovědecké fakultě MU zpracovávají v rámci svých závěrečných klasifikačních prací zajímavá témata, která je možné využít jako výukové materiály nebo jako inspiraci v hodinách zeměpisu. 

Veronika Burianová
Globální systémy v geografickém gymnaziálním vzdělávání
https://is.muni.cz/th/ipchq/

Kristýna Daňková
Imigranti a uprchlíci v českém geografickém kurikulu
https://is.muni.cz/th/xjm1i/

Michaela Daňková
Výukové materiály regionální geografie Afriky pro gymnázia
https://is.muni.cz/th/jon3f/

Tereza Dumpíková
Cvičebnice ze zeměpisu České republiky
https://is.muni.cz/th/tjexv/

Irena Ivičičová
Současný stav a možné změny výuky environmentální výchovy na gymnáziích
https://is.muni.cz/th/s6q23/

Lukáš Jirásek
Imaginativní geografie Indie ve středoškolské výuce zeměpisu
https://is.muni.cz/th/bygp4/

Vendula Křížová
Terénní výuka v okolí Brněnské přehrady
https://is.muni.cz/th/bhvw1/

Lucie Tejessyová 
Využití školního atlasu České republiky ve výuce zeměpisu
https://is.muni.cz/th/bp71y/