Flippity (nejen) ve výuce zeměpisu

Popis:

Co to je Flippity, jak funguje a jak nám může být při výuce – ne jen té distanční – nápomocné? I tyto otázky budou během workshopu zodpovězeny.

V rámci akce se mj. dozvíte, jak je možné ve Flippity losovat pracovní skupiny a také jak tvořit v současné době velice populární únikové hry. 

Forma: online na YouTube

Více informací se dozvíte na FB události, pořadel: Zachraň zeměpis

GIS Day

Letošní ročník tradiční akce GIS Day se z důvodu současné situace uskuteční dne 18. listopadu 2020 v online podobě prostřednictvím platformy MS Teams.

Letos jsi pro Vás připravili tři cca 20-30 minutové přednášky na témata:


1.    Pandemie COVID 19 očima Geografů - o tom, jak využít volně dostupné zdroje dat ke studiu vlivu pandemie na každodenní život ve městech

2.    GIS podpora pro koordinační centrum dobrovolníků MUNI - základy tvorby jednoduchých webových map s velkým impaktem

3.    Mapy v medicíně: projekt Missing Maps - o mapování nedostupných lokalit pro Lékaře bez hranic, ukázka mobilní aplikace MapSwipe.

Pokud by Vám výsledný termín nevyhovoval, mají v plánu nahrané přednášky po skončení akce zveřejnit. Přednášky však budou koncipovány interaktivně, proto zvažte účast online.

Více informací naleznete zde

Nový článek - Úvodní článek geografie

Zveřejnili jsme nový článek, který představuje možnosti studia geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně pro budoucí středoškolské učitele geografie. Více se dočtete zde.

Geografie nahled