GIS Day

GIS Day 2

Každý rok se koná celosvětová akce GIS Day (Den GIS), kterou u nás organizuje Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním posláním tohoto Dne GIS je šíření podvědomí o geografických informačních systémech.

 

 Pro koho

Pro všechny zájemce o GIS a geografii.

Kdy a kde

Obvykle v půlce listopadu. Akci organizuje Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Info

Bližší informace o programu a termínech k nalezení na webu Den GIS

Dny geografie

Dny geografie the world map is made with colored watercolor pain 8C829NSZajímá vás geografie? Zúčastněte se akce Dny geografie, která probíhá na různých místěch ČR. Jedná se o celorepublikovou popularizačně vzdělávací akci, která si klade za cíl upozornit na obrovskou šíři geografických témat a problémů, které řeší jednotlivá pracoviště a zároveň zdůraznit význam geografie.

 

Jedná se o série přednášek, do kterých se zapojují nejen univerzitní geografická pracoviště, ale také další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední školy, neziskové organizace a další.

Pro koho

Pro všechny zájemce o geografii.

Kdy a kde

3. nebo 4. listopadový týden, po celé České republice (v Brně např. Geografický ústav PřF MU).

Info

Bližší informace o programu a termínech k nalezení na webu Dny geografie, kde naleznete mapu akcí.

Kurz Země z kosmu

Kurz Země z kosmu realistic earth planet against the the star sky N3BGYTJZajímá vás využívání moderních technologií dálkového průzkumu Země v zeměpisném vzdělávání? Zúčastněte se každoročního jednodenního kurzu Země z kosmu, který pořádá Geografický ústav Masarykovy univerzity. V současné době jsou dvě verze průběhu kurzu: online nebo přímo na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty v Brně.

 Kurz je zaměřený na využívání moderních technologií dálkového průzkumu Země v zeměpisném vzdělávání a na studium geografických souvislostí a vývoje v čase pohledem z družice či z letadla. 

Pro koho

Učitelé zeměpisu.

Kdy a kde

První ročník proběhne na podzim v roce 2021. Online, nebo na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.                                      

Info

Online kurz (webinář) sestává ze 4 devadesáti minutových bloků, kombinujících teoretickou část a cvičení. Celkem 6 hodin.

Jednodenní kurz přímo na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity sestává ze 3 dvouhodinových bloků. Celkem také 6 hodin.

 Termíny a bližší informace budou zveřejněny na stránkách Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Přednášky pro školy

Přednášky pro školy empty university classroom JEAUQVRMáte zájem o přednášku někoho z vyučujících na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity? Nabízíme možnost domluvit si online přednášku pro školu či třídu. 

 Pro koho

Školy nebo jednotlivé třídy.

Kdy a kde

Kdykoli po domluvě. Online případně na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

Info

 V budoucnu bude zveřejněn seznam nabízených přednášek.

Exkurze na Geografický ústavu MU

Exkurze na geografický ústav library PBZJ29K

Máte zájem o exkurzi na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity? Na základě domluvy si můžete prohlédnout prostory fakulty, knihovnu, mapovnu a mnoho dalších zajímavých míst.

 

 

 

Pro koho

Žáci ZŠ a SŠ.

Kdy a kde

Kdykoli po domluvě na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně.