GIS Day

GIS Day 2

Každý rok se koná celosvětová akce GIS Day (Den GIS), kterou u nás organizuje Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním posláním tohoto Dne GIS je šíření podvědomí o geografických informačních systémech.

Dny geografie

Dny geografie the world map is made with colored watercolor pain 8C829NSZajímá vás geografie? Zúčastněte se akce Dny geografie, která probíhá na různých místěch ČR. Jedná se o celorepublikovou popularizačně vzdělávací akci, která si klade za cíl upozornit na obrovskou šíři geografických témat a problémů, které řeší jednotlivá pracoviště a zároveň zdůraznit význam geografie.

 

Kurz Země z kosmu

Kurz Země z kosmu realistic earth planet against the the star sky N3BGYTJZajímá vás využívání moderních technologií dálkového průzkumu Země v zeměpisném vzdělávání? Zúčastněte se každoročního jednodenního kurzu Země z kosmu, který pořádá Geografický ústav Masarykovy univerzity. V současné době jsou dvě verze průběhu kurzu: online nebo přímo na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty v Brně.

Přednášky pro školy

Přednášky pro školy empty university classroom JEAUQVRMáte zájem o přednášku někoho z vyučujících na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity? Nabízíme možnost domluvit si online přednášku pro školu či třídu. 

Exkurze na Geografický ústavu MU

Exkurze na geografický ústav library PBZJ29K

Máte zájem o exkurzi na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity? Na základě domluvy si můžete prohlédnout prostory fakulty, knihovnu, mapovnu a mnoho dalších zajímavých míst.