Časopis Statistika&MY

Český statistický úřad vydává měsíčník Statistika a My, který informuje o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Zpracovávají zajímavá témata s použitím aktuálních dat, které je možné využít nejen v hodinách zeměpisu.

Měsíčník je volně přístupný na stránkách časopisu Statistika&MY.

 

Příklady vydaných čísel:

10/2020 Pivo ve statistice

09/2020 Kraje České republiky 

07-08/2020 Příjmy a životní podmínky domácností

06/2020 Dopady pandemie covid-19

05/2020 Hospodaření České republiky