Časopis Statistika&MY

Český statistický úřad vydává měsíčník Statistika a My, který informuje o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Zpracovávají zajímavá témata s použitím aktuálních dat, které je možné využít nejen v hodinách zeměpisu.

Měsíčník je volně přístupný na stránkách časopisu Statistika&MY.

 

Příklady vydaných čísel:

10/2020 Pivo ve statistice

09/2020 Kraje České republiky 

07-08/2020 Příjmy a životní podmínky domácností

06/2020 Dopady pandemie covid-19

05/2020 Hospodaření České republiky

Flippity (nejen) ve výuce zeměpisu

flippity 90 1920x1080

Co to je Flippity, jak funguje a jak nám může být při výuce – ne jen té distanční – nápomocné? I tyto otázky budou během workshopu zodpovězeny. 

V rámci akce se mj. dozvíte, jak je možné ve Flippity losovat pracovní skupiny a také jak tvořit v současné době velice populární únikové hry. 

Forma: online na YouTube. Více informací se dozvíte na FB události, pořadel: Zachraň zeměpis