Fyzika

Fyzika je velice důležitá a pro život v moderním světě nepostradatelná věda, což si v běžném životě člověk vůbec neuvědomuje. Proto je důležité předávat její poznatky dál. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně proto nabízí vzdělání pro budoucí středoškolské učitele fyziky. Studium je plné experimentů, výpočtů, bádání v laboratořích, ale také popularizačních programů. 

Bakalářský program Fyzika se zaměřením na vzdělávání trvá tři roky. Dále na něj navazuje dvouletý magisterský program Učitelství fyziky pro střední školy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na univerzitě v rámci doktorského studia. Univerzita nabízí také možnost celoživotního vzdělání. Zde je aktuální studijní katalog (s. 50 a s.83 ).

fyzika uvodni