Pracovní nabídka!

Nabídka práce

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka na katedru fyziky na místo asistenta nebo odborného asistenta se zaměřením na didaktiku fyziky.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 20. 6. 2021. Podrobné informace.