Cikháj 2020 aneb 60 let laseru

Již tradičně se v Cikháji pod Žákovou horou sjiždějí středoškoláci se zájmem o fyziku, aby rozšířili své vědomosti a strávili čtyři dny plné zajímavého programu. Letošní rok se odehrával od sedmého do desátého září 2020 a jeho náplň si společně přiblížíme v následujícím článku. Kdo ví, třeba se ho příští rok budete účastnit i vy. 

Adventní kalendář ÚDiF

F Fyzikální advent s ÚDIFEM Irena FOTO2

Skupina  ÚDiF si letos pro zájemce připravila nevšední adventní kalendář. 

Kdo nebo co je ÚDiF?

Tato skupina fyzikálních nadšenců se již více než šest let zasazuje o popularizaci fyziky, která v jejich podání rozhodně není jen nudnou zaprášenou vědou, ale barvitým představením plným informací a efektů, za které by se nemusel stydět kdejaký akční film. 

Jak naše oči vidí

zrak obr5

Zdeněk Bochníček, Katedra obecné fyziky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Úvod

Zrak je nejdůležitějším smyslem a oko samotné je současně optickou zobrazovací soustavou. Experimenty přímo využívající vlastních očí studentů tak mohou ukázat nejen vlastnosti lidského zraku, ale i obecné vlastnosti šíření světla a zobrazení.

V tomto příspěvku bude představeno několik pokusů, které nevyžadují s výjimkou částečného zatemnění žádné náročnější pomůcky a lze je snadno provádět s mnoha studenty současně.

Polovodiče

Učební text pro střední školy

(Pevná) látka se skládá z atomů, tedy z atomových jader a elektronů v obalu. Pro většinu vlastností a jevů v látkách jsou důležité elektrony (chemické vazby, optické vlastnosti, elektrické vlastnosti). Důležité pro nás nyní budou právě elektrony. Každý elektron může zaujmout  látce určité „místo“. Říkáme stav. Analogie: Každý student ve škole musí zaujmout určité místo – svoji židli.