Chemie

Studium učitelství chemie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity je propojeno s využitím moderních technologií a chemických laboratoří, kde tento obor přestává být jen obtížnou teorií. Učení založené na experimentech se stává živou vědou, jejíž zákonitosti lze měřit, pozorovat i dobrodružně odhalovat!

Studium učitelství chemie na PřF MU je umožněno jako dvoustupňové: tříletý bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání a dvouletý magisterský program Učitelství chemie pro střední školy. Vzdělávat se v tomto oboru je však možné i dále, protože PřF MU nabízí možnost rigorózního řízení nebo celoživotního vzdělávání. Aktuální studijní katalog si můžete prohlédnout zde (s. 49 a s. 79).