Nabídka pro školy - Chemie

Letní chemické soustředění

Letní chemické soustředění je dvanáctidenní letní příměstský tábor pro nadšence chemie. Hlavní náplní jsou opravdové pokusy v chemické laboratoři, dále vás čekají exkurze, přednášky, hry a výlety za poznáním. Je to také skvělá příležitost k seznámení se s dalšími nadšenými chemiky.

Pro koho 

žáci ve věku 14-17 let

Semináře pro učitele chemie

Pořádáme různé akce pro učitele chemie ze ZŠ a SŠ, která mají různou formu: kurzy DVPP, semináře či konference.

Pro koho

učitelé chemie ZŠ a SŠ

ViBuCh

ViBuCh je korespondenční seminář z chemie organizovaný studenty PřF MUNI. Při řešení semináře se seznámíš se zajímavými oblastmi chemie a také s výzkumnými projekty, které v současné době řeší naše výzkumná pracoviště. Vědu na vlastní kůži si pak můžeš zažít na setkáních a soustředění. 

Pro koho

studenti SŠ z Česka a Slovenska

Demonstrační experimenty

Na základě osobní domluvy s učiteli je nabízeno středním a základním školám provedení demonstračních experimentů na míru (obsah, rozsah i termín je nastaven dle společné domluvy).

Pro koho

žáci ZŠ a SŠ

Dny chemie

Dny chemie jsou třídenní informačně-seznamovací akce pro středoškoláky, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na Přírodovědecké fakultě MU a tématech výzkumu. Účastníci se absolvují přednášky o studiu na MU, mohou si prohlédnout výukové prostory i laboratoře a seznámí se s odborným zaměřením jednotlivých výzkumných týmů. Účastníky čeká práce v laboratoři a blok efektních demonstračních pokusů.

Pro koho

žáci SŠ (především poslední a předposlední ročníky)

Chemická kavárna

Cup of Espresso with Coffee Beans 200Chemická kavárna je neformální setkání při šálku dobré kávy nad tématy z chemie či didaktiky chemie. Je to prostor k výměně zkušeností, navázání nových kontaktů s kolegy pracujícími v témže oboru a získání nových poznatků využitelných při výuce chemie. Chemická kavárna je určena zejména učitelům chemie na středních a základních školách, ale vítáni jsou všichni, kterým není chemie a chemické vzdělávání lhostejné, např. studenti učitelství chemie. Mohou také přijít i SŠ studenti se zájmem o chemii.

Exkurze a praktická cvičení

Pro zájemce je možné zařídit exkurzi, laboratorní praktika či popularizační přednášky. Jedná se o jednodenní akci domluvenou s konkrétním učitelem na míru.

Pro koho

žáci ZŠ a SŠ