Učit se učit chemii

Konference učitelství chemie 29. – 30. 11. 2019 

Základní informace

Konference Učit se učit chemii je organizována Ústavem chemie PřF MU....