Botanické exkurze

Na stránkách Ústavu botaniky a zoologie jsou k dispozici návrhy na botanické exkurze do okolí Brna a Pardubic, které vytvořili studenti Masarykovy univerzity. Pro každou exkurzi je k dispozici mapa (nebo plánek) a popis trasy, tj. textová část, která obsahuje údaje o délce trasy, časové náročnosti exkurze, dopravě na místo exkurze a dále podrobný popis trasy s upozorněním na rostlinná společenstva a pozoruhodné druhy cévnatých rostlin, které se na trase vyskytují. K některým trasám je připojen i soupis druhů cévnatých rostlin, k některým byly vytvořeny pracovní listy.

Inspirujte se těmito materiály a vyražte se svými žáky do přírody, protože přírodovědné exkurze jsou nedílnou součástí výuky biologie na základních i středních školách.