Experimenty

Webové portály s náměty na školní experimenty

https://mikrosvet.mimoni.cz/

  • praktický průvodce mikrosvětem – 120 tématických úloh
  • jednotlivé úlohy jsou detailně popsané, doplněné o nákresy a fotografie

https://bioskop.muni.cz/

  • nabídka zajímavých programů pro skupiny žáků, které probíhají v kampusu Brno-Bohunice MUNI

http://www.gymnasiumkladno.cz/

  • pět dobrých tipů na biologické pokusy (např. izolace DNA, let mouchy, výroba jogurtu)

http://www.botanickafotogalerie.cz/

  • zajímavé pokusy a pozorování (videa) rostlinných druhů
  • tipy na chutné recepty (např. z akátu, bezu, meduňky)

https://dum.rvp.cz/

  • náměty na přírodovědné pokusy na portálu RVP

http://www.priroda21.upol.cz/

  • příručka o experimentech pro přírodovědné kroužky na téma: rostliny, léčivé látky, drogy

Edukační videa

Ústav botaniky a zoologie PřF MUNI připravil v rámci akce Noc vědců 2020 tři krátká videa, která stojí za zhlédnutí. Dozvíte se, co je to fytocenologický snímek, k čemu slouží herbáře, jak lze popsat nový rostlinný druh a spoustu dalších zajímavých informací.

Co můžeme vyčíst z vegetace? Herbář Masarykovy univerzity
Příběh o Cirsium greimleri

Edukacni videa 1200x676

Botanické exkurze

Na stránkách Ústavu botaniky a zoologie jsou k dispozici návrhy na botanické exkurze do okolí Brna a Pardubic, které vytvořili studenti Masarykovy univerzity. Pro každou exkurzi je k dispozici mapa (nebo plánek) a popis trasy, tj. textová část, která obsahuje údaje o délce trasy, časové náročnosti exkurze, dopravě na místo exkurze a dále podrobný popis trasy s upozorněním na rostlinná společenstva a pozoruhodné druhy cévnatých rostlin, které se na trase vyskytují. K některým trasám je připojen i soupis druhů cévnatých rostlin, k některým byly vytvořeny pracovní listy.

Inspirujte se těmito materiály a vyražte se svými žáky do přírody, protože přírodovědné exkurze jsou nedílnou součástí výuky biologie na základních i středních školách.