Biologie

Tříletý bakalářský studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání a navazující dvouletý magisterský program Učitelství biologie pro střední školy poskytují ucelené vzdělání budoucím středoškolským učitelům biologie. Odborné vzdělání v oblasti biologie a ekologie získají studenti nejen teoreticky, ale také při praktických cvičeních ve špičkově vybavených laboratořích bohunického kampusu a na povinném terénním cvičení z botaniky a zoologie. Do těchto studijních programů jsou zahrnuty také předměty, které připravují studenty na roli učitele, a nedílnou součástí studia je cyklus reflektivních seminářů a pedagogických praxí na středních školách.

Vzdělávat se v tomto oboru je však možné i dále, protože PřF MU nabízí možnost rigorózního řízení nebo celoživotního vzdělávání. Zde si můžete prohlédnout aktuální studijní katalog (s. 65 a s. 97).

biologie2