Ornitologická exkurze na Černovickou terasu

Ornitologická exkurze

Zveme vás na exkurzi na Černovické terasy, která je právem označována za brněnský ptačí ráj – můžete zde nalézt přes 120 druhů ptáků včetně řady ohrožených druhů (např. břehule říční, vlha pestrá (na obrázku), bělořit šedý, koroptev polní).

Pojďte se tedy seznámit, nebo jen pokochat krásami Černovické terasy, jedné z nejzajímavějších a biologicky nejcennějších lokalit na území Brna, která je přesto ohrožena možnou výstavbou dalších průmyslových hal.

Vašimi průvodci budou zastupitelka městské části Brno-Černovice Jitka Silárzská, ekolog Mojmír Vlašín a ornitolog Jan Sychra, který působí na Ústavu botaniky a zoologie PřF MUNI.

Kdy a kde

V sobotu 12. června 2021. Sraz bude v 8:30 hodin na zastávce Faměrovo náměstí. Exkurze bude trvat zhruba 4 hodiny a skončí na zastávce trolejbusu Řipská.

Více informací najdete v pozvánce.