Interaktivní biologický seminář (IBIS)

Jsi na střední škole a chystáš se maturovat z biologie? Chceš se hlásit na vysokou školu na přírodovědný obor zaměřený na biologii, medicínu či farmacii? Baví tě biologie a rád objevuješ nové věci? Chceš se dozvědět více o světě kolem sebe? Jestli si na otázky odpověděl kladně, pak je IBIS určený právě tobě!

Co je to IBIS?

Interaktivní biologický seminář (IBIS) je korespondenční kurz pro nadšené středoškolské studenty, které baví biologie a přírodní vědy obecně. Kurz navazuje na bohatou historii korespondenčních seminářů na Masarykově univerzitě a je organizován studenty a učiteli Přírodovědecké fakulty.

V rámci IBISu budou řešitelé plnit zajímavé úlohy, které se vztahují k tématům, která
proberou ve škole, ale také se budou týkat témat, na která ve školních osnovách nezbývá
místo, např. novější objevy ve vědě. Naučí se lépe pracovat s textem,
vyhledávat relevantní informace a utvářet si vlastní názor na danou
problematiku.

Jak IBIS probíhá?

Řešitelé se zaregistrují na stránky http://ibis.sci.muni.cz/registrace a budou
řešit 4 sady úloh, které jsou vydávány v průběhu školního roku. Každá sada
obsahuje 5 zaměřených úloh na různá témata, která se vždy týkají biologické
problematiky.

Co z toho budou řešitelé mít? 

Rozšíří si obzory za hranice školních osnov a budou se umět lépe orientovat v hledání potřebných informací. Mohou se seznámit s jinými studenty s podobným zápalem pro biologické obory.

IBIS letáček 2020 page 001

Nový článek - Úvodní článek biologie

Zveřejnili jsme článek, který informuje o struktuře studijních programů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně pro budoucí učitele biologie. Jestli máte o toto studium zájem, pak se více dozvíte zde.

Biologie nahled