Interaktivní biologický seminář (IBIS)

IBIS logo 231x155

Jsi na střední škole a chystáš se maturovat z biologie? Chceš se hlásit na vysokou školu na přírodovědný obor zaměřený na biologii, medicínu či farmacii? Baví tě biologie a rád objevuješ nové věci? Chceš se dozvědět více o světě kolem sebe? Jestli si na otázky odpověděl kladně, pak je IBIS určený právě tobě!

 

Co je to IBIS?

Interaktivní biologický seminář (IBIS) je korespondenční kurz pro nadšené středoškolské studenty, které baví biologie a přírodní vědy obecně. Kurz navazuje na bohatou historii korespondenčních seminářů na Masarykově univerzitě a je organizován studenty a učiteli Přírodovědecké fakulty.

V rámci IBISu budou řešitelé plnit zajímavé úlohy, které se vztahují k tématům, která proberou ve škole, ale také se budou týkat témat, na která ve školních osnovách nezbývá místo, např. novější objevy ve vědě. Naučí se lépe pracovat s textem, vyhledávat relevantní informace a utvářet si vlastní názor na danou problematiku.

Jak IBIS probíhá?

Řešitelé se zaregistrují na stránky http://ibis.sci.muni.cz/registrace a budou řešit 4 sady úloh, které jsou vydávány v průběhu školního roku. Každá sada obsahuje 5 zaměřených úloh na různá témata, která se vždy týkají biologické problematiky.

Co z toho budou řešitelé mít?

Mohou se seznámit s jinými studenty s podobným zápalem pro biologické obory.

Rozšíří si obzory za hranice školních osnov a budou se umět lépe orientovat v hledání potřebných informací. Mohou se seznámit s jinými studenty s podobným zápalem pro biologické obory.

IBIS letáček 2020 page 001