Nabídka přednášek a témat prací SOČ

Nabidka prednasek a temat SOC 125 1224x818

Máš zájem o populárně-naučnou přednášku z biologie? Chceš se zapojit do středoškolské odborné čínnosti (SOČ) pod vedením zkušeného lektora a vědeckého pracovníka z Masarykovy univerzity? Podívej se na nabídku Ústavu experimentální biologie a Ústavu botaniky a zoologie na PřF MUNI.

 

Přednášky pro základní a střední školy

Nabídka Ústavu experimentální biologie

Nabídka Ústavu botaniky a zoologie

Témata pro středoškolskou odbornou činnost (SOČ)

Přehled témat, která nabízí Masarykova univerzita

Témata nabízená Ústavem botaniky a zoologie

Terénní biologové v akci

Terenni biologove v akci 1824x1216

Baví tě „zelená“ biologie? Chodíš rád do přírody? Zajímá tě, jak vypadají zvířata, rostliny a houby zblízka a podle čeho se určují? Pak tě rádi přivítají v kurzu Terénní biologové v akci. Zde se seznámíš s celou řadou organismů, které žijí a rostou kolem nás.

 

 

 Kurz spočívá ve dvou základních aktivitách:

  1. terénní exkurze s demonstrací nalezeného materiálu a výukou odběrových metod;
  2. samostatná práce s živým i sbírkovým materiálem v laboratoři, spojená s odborným výkladem.

Pro koho

Kurz je určen pro motivované středoškolské studenty, kteří mají vážný zájem o přírodu.

Kdy a kde

Kurz probíhá jednou za měsíc ve středu odpoledne (od 16 do cca 19 hodin). V plánu je 5 exkurzí do přírody v Brně (září–říjen, duben–červen) a 5 praktických cvičení v prostorách Ústavu botaniky a zoologie v kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (listopad–březen). Změna programu (např. kvůli počasí) je možná.

Přihláška

Přihlásit se můžeš na stránkách bioskopu.

Fotogalerie

Kurz biologie v Kaprálově mlýně

Kurz biologie v Kapralove mlyne 4272x2848

Baví tě botanika a/nebo zoologie? Chceš se naučit poznávat nové rostliny a živočichy? Chceš si vyzkoušet terénní práci biologů? Pojeď s námi na třídenní kurz terénní biologie. Seznámíš se s metodami terénní práce profesionálních botaniků a zoologů, některé z nich si vyzkoušíš, a poznáš unikátní přírodu Moravského krasu.

 

Pro koho

Kurz je určen pro motivované středoškolské studenty.

Kdy a kde

Kurz probíha o víkendu (pátek až neděle), tradičně v květnu až červnu, v Kaprálově mlýně blízko Ochozu u Brna. Náplň kurzu se rok od roku mění, je tedy možné jej absolvovat opakovaně.

Přihláška

Máš-li o kurz zájem, nahlas se prosím prostřednictvím svého učitele biologie na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobnější informace o letošním kurzu budou zveřejněny později.

Fotogalerie

Kurz poznání našich řas a hub

Kurz poznani nasich ras a hub 130 3872x2593

Chceš si rozšířit své znalosti o řasách a houbách? Pojeď s námi na třídenní exkurzi spojenou s praktickou výukou poznávání přírodního materiálu. Osvojíš si metody odběru řas a hub z různých biotopů. Naučíš se připravovat vzorky, pracovat s mikroskopickou technikou i určovací literaturou a vyhodnocovat nalezená řasová a houbová společenstva.

 

Pro koho

Kurz je určen pro motivované středoškolské studenty.

Kdy a kde

Kurz probíhá o víkendu (pátek až neděle), tradičně v září až říjnu, v oblasti jižní Moravy. 

Přesné místo konání se každý rok mění. Kurz tedy můžeš absolvovat opakovaně a získat tak dobrý přehled o diverzitě řas a hub na našem území.

Přihláška

Máš-li o kurz zájem, nahlas se prosím přímo osobně nebo prostřednictvím svého učitele biologie na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobnější informace o letošním kurzu najdeš zde. Kromě řas a hub, se můžeš těšit i na vodní bezobratlé!

Fotogalerie

Týden vědy v univerzitním kampusu Brno-Bohunice

Tyden vedy v univerzitnim kampuse Brno Bohunice 131 4000x3000

Chceš se podívat do moderních biologických laboratoří v kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích a vyzkoušet si některé metody zpracování vzorků? Chceš si prohlédnout herbář a zoologické sbírky? Přihlas se na kurz a poznáš zázemí Ústavu botaniky a zoologie PřF MUNI.

 

 Pro koho

Kurz je určen pro motivované středoškolské studenty.

Kdy

Kurz se koná každý rok, tradičně v listopadu. Probíhá od pondělí do pátku, vždy v odpoledních hodinách. Náplň kurzu se rok od roku mění, je tedy možné jej absolvovat opakovaně.

Přihláška

Podrobnější informace o letošním kurzu budou zveřejněny později.

Fotogalerie

Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol

Kurz genetiky a molekularni biologie 151 5038x2590

Ústav experimentální biologie PřF MUNI pořádá každý rok dvoudenní kurz genetiky a molekulární biologie, který má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti středoškolských učitelů biologie. Účastníci získají na konci kurzu osvědčení o jeho absolvování. Kurz je akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Kdy

První polovina září (tradičně středa a čtvrtek).

Kde

Univerzitní kampus Brno-Bohunice.

Přihlášení a poplatek

Přihlášení probíhá prostřednictvím Obchodního centra MUNI. Registrační poplatek činí cca 1 500 Kč.

Bližší informace o letošním kurzu budou zveřejněny později.

Kontakt

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 549 497 977

Jak se dělá věda – kurzy pro učitele středních škol

Jak se dela veda 132 1772x1251

Ústav botaniky a zoologie PřF MUNI pořádá nejrůznější aktivity pro středoškolské učitele, např. botanické, zoologické a mykologické exkurze; komentované návštěvy botanických a zoologických zahrad; nebo laboratorní cvičení z botaniky a zoologie.

 

 

  1. Botanické, zoologické a mykologické exkurze, zaměřené na poznávání rostlin, živočichů a hub naší přírody. V rámci těchto kurzů se učitelé seznámí s metodami sběru a vyhodnocování terénních dat. Některé metody (např. zápis fytocenologického snímku) si sami vyzkouší.
  2. Komentované návštěvy botanických a zoologických zahrad, které mají za cíl seznámit učitele s konkrétní organizací a nabídkou aktivit využitelných ve výuce biologie.
  3. Exkurze do zázemí Ústavu botaniky a zoologie v univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Učitelé nahlédnou do sbírek (herbář, zoologické sbírky) i moderně vybavených laboratoří, a seznámí se s moderními laboratorními metodami. Vybrané metody (např. izolaci DNA) si mohou sami vyzkoušet.
  4. Laboratorní cvičení z botaniky a zoologie, která probíhají v učebnách a laboratořích v univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Učitelé si zopakují zásady práce s preparačním a světelným mikroskopem, a samostatně si připraví různé preparáty (např. trvalý preparát s křídlem motýla) a pokusy (např. izolace rostlinných barviv).

Kdy

Tyto kurzy se konají nepravidelně.

Přihláška

Chcete-li o kurzech dostávat informace, napište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotogalerie

Interaktivní biologický seminář (IBIS)

IBIS logo 231x155

Jsi na střední škole a chystáš se maturovat z biologie? Chceš se hlásit na vysokou školu na přírodovědný obor zaměřený na biologii, medicínu či farmacii? Baví tě biologie a rád objevuješ nové věci? Chceš se dozvědět více o světě kolem sebe? Jestli si na otázky odpověděl kladně, pak je IBIS určený právě tobě!

 

Co je to IBIS?

Interaktivní biologický seminář (IBIS) je korespondenční kurz pro nadšené středoškolské studenty, které baví biologie a přírodní vědy obecně. Kurz navazuje na bohatou historii korespondenčních seminářů na Masarykově univerzitě a je organizován studenty a učiteli Přírodovědecké fakulty.

V rámci IBISu budou řešitelé plnit zajímavé úlohy, které se vztahují k tématům, která proberou ve škole, ale také se budou týkat témat, na která ve školních osnovách nezbývá místo, např. novější objevy ve vědě. Naučí se lépe pracovat s textem, vyhledávat relevantní informace a utvářet si vlastní názor na danou problematiku.

Jak IBIS probíhá?

Řešitelé se zaregistrují na stránky http://ibis.sci.muni.cz/registrace a budou řešit 4 sady úloh, které jsou vydávány v průběhu školního roku. Každá sada obsahuje 5 zaměřených úloh na různá témata, která se vždy týkají biologické problematiky.

Co z toho budou řešitelé mít?

Mohou se seznámit s jinými studenty s podobným zápalem pro biologické obory.

Rozšíří si obzory za hranice školních osnov a budou se umět lépe orientovat v hledání potřebných informací. Mohou se seznámit s jinými studenty s podobným zápalem pro biologické obory.

IBIS letáček 2020 page 001