Biologická technika

Biologická technika

V podzimním semestru 2019 byl inovován předmět Biologická technika (Bi1050). Inovovaná část předmětu Biologická technika byla zaměřena na výběr pozorování biologických objektů mikroskopickou technikou, tak aby byla pozorování snadno realizovatelná v podmínkách středních škol. Modelové organismy zastupují základní taxony probírané v učivu středoškolské biologie.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními technikami světelné mikroskopie a možnostmi zpracování biologického materiálu ve formě různých typů mikroskopických preparátů, seznámit studenty se základy realizace a vyhodnocení jednoduchých biologických experimentů, seznámit studenty se základy počítačové analýzy obrazu. Předmět kombinuje praktická cvičení s teoretickým a metodologickým výkladem. Vybrané protokoly poslouží budoucím pedagogům jako základ k přípravě vlastních trvalých preparátů pro pozorování na střední škole.

Návody k předmětu