Mobilní aplikace – Botanická fotogalerie

Botanicka fotogalerie pro mobil 169 960x548

Botanická fotogalerie je fotografická databáze cévnatých rostlin a rostlinných společenstev, zaměřující se hlavně na plané a zplanělé druhy České republiky. Za vznikem této databáze stojí botanička Dana Holubová (Michalcová) a její kolegové z Ústavu botaniky a zoologie PřF MUNI. Webový portál Botanická fotogalerie, o kterém se můžete dozvědět více v našem předchozím článku, lze prohlížet ve zjednodušené verzi i na mobilních zařízeních. Tato verze navíc nabízí tři odvozené aplikace, vytvořené pro operační systém Android: botanický atlas, klíč a poznávačky rostlin.

  • Botanický atlas umožňuje jednoduché vyhledávání rostlin podle jejich názvu (českého a vědeckého). Atlas zahrnuje více než 3,2 tisíce taxonů a přes 19 tisíc fotografií. Každý taxon má vlastní přehledný profil, obsahující základní informace (např. systematické zařazení, životní forma, biotop) a minimálně jednu fotografii. Botanický atlas funguje off-line v rámci aplikace Memento Database, která slouží ke správě databází (v případě atlasu umožňuje uživateli např. vytvořit si vlastní knihovnu oblíbených rostlin) a je zdarma dostupná na Google Play. Další informace o botanickém atlasu, jeho instalaci a fungování najdete v manuálu.

Botanicka fotogalerie pro mobil Botanicky atlas 169 960x720

  • Botanický klíč (FlowerID) slouží k rozeznávání lučních a lesních kvetoucích rostlin. Identifikace druhů je snadná a probíhá na základě několika otázek s názornými kresbami (např. jaká je barva květu, okraj a tvar listu zkoumané rostliny). Uživatel může nabízené rostliny i otázky průběžně filtrovat. Aplikace je také zdarma ke stažení na Google Play.

Botanicka fotogalerie pro mobil Botanicky klic 169 893x512

  • Poznávačky rostlin umožňuje efektivní procvičování poznávání druhů. Botanická fotogalerie nabízí zdarma ke stažení 11 různých poznávaček [záložka Stáhnout], např. jarní květy, dřeviny, trávy, ohrožené druhy České republiky, penzum druhů pro účastníky Biologické olympiády nebo studenty MUNI. Jednotlivé poznávačky se skládají ze série virtuálních kartiček, vytvořených v programu Anki, které se v chytrém zařízení zobrazují pomocí aplikace AnkiDroid (lze bezplatně stáhnout na Google Play). Kartičky mají na přední straně fotografie procvičované rostliny, jež zachycují její celkový habitus i různé detaily (např. květ či list), na kterých se nachází důležité determinační znaky. Uživatel si prohlédne fotografie, zkusí si říct český, případně vědecký název rostliny a její čeledi. Poté si zobrazí odpověď na zadní straně kartičky a ověří si správnost svého určení. Přesnost své odpovědi si uživatel sám ohodnotí a tímto způsobem ovlivní, jak často mu bude aplikace danou kartičku-rostlinu zobrazovat. Uživatel si navíc může nastavit vlastní systém procvičování (např. celkový počet kartiček-rostlin, jejichž poznávání bude denně zkoušet). Podrobný návod k instalaci naleznete na stránkách Botanické fotogalerie [Návod].

Botanicka fotogalerie pro mobil Poznavacky 169 916x667

Zdroje