Honba za petrklíči

Honba za petrklíči 1442x911

Honba za petrklíči (“Looking for cowslips”) je rozsáhlý projekt, který se zabývá studiem heterostylie (různočnělečnosti) petrklíčů v Evropě. Cílem projektu je zjistit, jaký je poměr mezi výskytem dvou typů květů petrklíčů - typem S (krátkočnělečný) a L (dlouhočnělečný).

Do projektu se může zapojit každý. Stačí aby vyrazil do přírody, našel populaci petrklíčů (prvosenka jarní, Primula veris), zaznamenal počet rostlin a jejich typ květu. Poté stačí vyplnit jednoduchý online formulář. Pozorování petrklíčů zabere zhruba půl hodiny. Ideální je vyhodnotit zhruba 100 jedinců, ale pokud jich bude méně, nevadí. Každé pozorování, byť sebemenší, pomůže ve výzkumu evropských petrklíčů. Stručný návod naleznete zde.

Proč se věnovat heterostylii u prvosenky jarní? Petrklíče mají různé typy květů proto, aby zabránily samoopylení (tj. opylení sebe sama). K úspěšnému rozmnožování je tedy nutné přenést pylová zrna z jedné formy květu na druhou. Tato strategie je důležitá pro zachování dostatečné genetické variability a pro výměnu genetického materiálu mezi jedinci, což ovlivňuje jejich životaschopnost a odolnost. Zdravá populace petrklíčů by měla mít přibližně stejný poměr mezi rostlinami s typem květu S a L. Současné hospodaření v krajině ale může vést k narušení této rovnováhy, a tím pádem ke ztrátě biodiverzity. Více informací o projektu najdete na stránkách www.cowslip.science.