Mobilní aplikace – Botanická fotogalerie

Botanicka fotogalerie pro mobil 169 960x548

Botanická fotogalerie je fotografická databáze cévnatých rostlin a rostlinných společenstev, zaměřující se hlavně na plané a zplanělé druhy České republiky. Za vznikem této databáze stojí botanička Dana Holubová (Michalcová) a její kolegové z Ústavu botaniky a zoologie PřF MUNI. Webový portál Botanická fotogalerie, o kterém se můžete dozvědět více v našem předchozím článku, lze prohlížet ve zjednodušené verzi i na mobilních zařízeních. Tato verze navíc nabízí tři odvozené aplikace, vytvořené pro operační systém Android: botanický atlas, klíč a poznávačky rostlin.

Botanická fotogalerie

Botanicka fotogalerie 167 783x587

Botanická fotogalerie je online fotografická databáze cévnatých rostlin a rostlinných společenstev České republiky, za jejímž vznikem stojí botanička Dana Holubová (Michalcová) a její kolegové z Ústavu botaniky a zoologie PřF MUNI. Databáze obsahuje především plané a zplanělé rostliny, ale běžně pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny jsou zde zařazeny také.

Honba za petrklíči

Honba za petrklíči 1442x911

Honba za petrklíči (“Looking for cowslips”) je rozsáhlý projekt, který se zabývá studiem heterostylie (různočnělečnosti) petrklíčů v Evropě. Cílem projektu je zjistit, jaký je poměr mezi výskytem dvou typů květů petrklíčů - typem S (krátkočnělečný) a L (dlouhočnělečný).

Pladias

Pladias 167 1242x897

Seznamte se s Pladiasem – s webovým portálem www.pladias.cz, který by neměl chybět žádnému biologickému nadšenci na liště záložek. Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis centre) je databáze české flóry a vegetace, spravovaná Ústavem botaniky a zoologie PřF MUNI ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR a katedrou botaniky PřF Jihočeské univerzity. Databáze je zaměřena na plané či zplanělé druhy cévnatých rostlin, ale běžně pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny zde také najdete.

Biologická technika

Biologická technika

V podzimním semestru 2019 byl inovován předmět Biologická technika (Bi1050). Inovovaná část předmětu Biologická technika byla zaměřena na výběr pozorování biologických objektů mikroskopickou technikou, tak aby byla pozorování snadno realizovatelná v podmínkách středních škol. Modelové organismy zastupují základní taxony probírané v učivu středoškolské biologie.