O webu Učit se učit

Tento web sdružuje informace určené pro přírodovědně zaměřené studenty učitelství a učitele z praxe.

Správa webu je realizována týmem oborových didaktiků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Původní portál vznikl v r. 2010 s cílem lépe připravit budoucí středoškolské učitele (předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a informatika) na jejich budoucí povolání a požadavky praxe. PřF Masarykovy univerzity vytvořila v r. 2019–2020 nový web se stejným názvem a posláním. Mimo podporu studentů učitelství si web klade za cíl také podporu učitelů především středních škol vyučujících příslušné předměty.

Web informuje o akcích (přednáškách, soutěžích, kurzech apod.) zajímavých pro učitele a studenty učitelství. Také zde najdete nejrůznější informace z příslušných oborů, např. o nově vzniklých učebních materiálech do nových / inovovaných předmětů pro studenty učitelství.

Pro další informace přejděte rovnou do jednotlivých sekcí: Biologie, Chemie, Geografie, Matematika a Fyzika.