Dodatečné kolo přijímacího řízení na PřF MU

pythagorean theorem math class in the school PPWHUBH upravena

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity otevírá dodatečně druhé kolo přijímacího řízení na programy učitelství matematiky a učitelství fyziky. Termín podání e-přihlášky je od 20. 7. do 31. 8. 2020.

Podrobné informace zveřejnila Přírodovědecká fakulta MU na svých stránkách. V kalendáři portálu Učit se učit naleznete termín konání, který si můžete jednoduše uložit do vlastního kalendáře.