Konference didaktiky přírodních věd DidSci+ 2021

Ve dnech 23.–24. června 2021 se uskuteční online konference didaktiky přírodních věd DidSci+ 2021, kterou letos organizuje Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří by se rádi dozvěděli, co je nového na poli didaktiky a jaké výzvy se aktuálně řeší ve vzdělávání jak středoškolských studentů, tak budoucích učitelů přírodních věd.

Jelikož konference probíhá online, počet účastníků není omezen. Podrobnější informace a přihlášku na konferenci najdete na webových stránkách DidSci+ 2021. Přihlásit se je možné do 16. 5. 2021 a zúčastnit se můžete jako přednášející nebo jako host (bez prezentace a příspěvku publikovaného ve sborníku konference).

Těšíme se na Vás,
Organizátorský tým