Učební materiály z biologie

Bi1050 Biologická technika

V rámci inovace kurzu, která byla zaměřena na pozorování vybraných organismů mikroskopickou technikou ve středoškolských podmínkách, byly vytvořeny studijní i metodické materiály. Tyto materiály jsou dostupné na stránkách předmětu nebo pro studenty kurzu v Informačním systemu MU.

Nové a inovované předměty na PřF MU pro budoucí učitele

V r. 2019 je na Přírodovědecké fakultě MU řešen projekt CRP "Učitelství pro střední školy na filozofických a přírodovědeckých fakultách v České republice", reg. číslo ROZV/C9/2019. V rámci tohoto projektu dochází k zavedení / inovaci několika předmětů pro budoucí učitele přírodovědných předětů a to:

- za chemii: předmět Praktikum středoškolské chemie

- za biologii: předmět Biologická technika

- za geografii: předmět ICT v geografickém vzdělávání

 

V rámci IS MU budou postupně publikovány jednotlivé metodické materiály a budeme Vás o nich také informovat prostřednictvím webu Učit se učit.

Obnova portálu Učit se učit

logo

Po několika letech došlo k obnovení portálu Učit se učit. Původní portál vznikl v r. 2010 s cílem lépe připravit budoucí středoškolské učitele (předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie a geografie) na jejich budoucí povolání a požadavky praxe.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity vytvořila v r. 2019 nový web se stejným názvem a posláním. Mimo podporu studentů učitelství by web měl přímo podporovat učitele z praxe vyučující příslušné předměty.

Web bude informovat o akcích (přednáškách, soutěžích, kurzech apod.) zajímavých pro učitele a studenty učitelství. Také zde najdete nejrůznější informace z příslušných oborů, např. o nově vzniklých učebních materiálech do nových / inovovaných předmětů pro studenty učitelství.

Pro další informace přejděte rovnou do jednotlivých sekcí: Biologie, Chemie, Geografie, Matematika a Fyzika.

Kontakt

Web Učit se učit realizují převážně akademičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Koordinátorka portálu Učit se učit:  Mgr. Irena Valaškovčáková

JménoKoordinace sekce
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. celý web, fyzika
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. matematika
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. chemie
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. biologie
RNDr. Vladimír Herber, CSc. geografie
Mgr. Hana Vrtalová společné

O webu Učit se učit

Tento web sdružuje informace určené pro přírodovědně zaměřené studenty učitelství a učitele z praxe.

Správa webu je realizována týmem oborových didaktiků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Původní portál vznikl v r. 2010 s cílem lépe připravit budoucí středoškolské učitele (předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a informatika) na jejich budoucí povolání a požadavky praxe. PřF Masarykovy univerzity vytvořila v r. 2019–2020 nový web se stejným názvem a posláním. Mimo podporu studentů učitelství si web klade za cíl také podporu učitelů především středních škol vyučujících příslušné předměty.

Web informuje o akcích (přednáškách, soutěžích, kurzech apod.) zajímavých pro učitele a studenty učitelství. Také zde najdete nejrůznější informace z příslušných oborů, např. o nově vzniklých učebních materiálech do nových / inovovaných předmětů pro studenty učitelství.

Pro další informace přejděte rovnou do jednotlivých sekcí: Biologie, Chemie, Geografie, Matematika a Fyzika.

Fyzika

Fyzika je velice důležitá a pro život v moderním světě nepostradatelná věda, což si v běžném životě člověk vůbec neuvědomuje. Proto je důležité předávat její poznatky dál. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně proto nabízí vzdělání pro budoucí středoškolské učitele fyziky. Studium je plné experimentů, výpočtů, bádání v laboratořích, ale také popularizačních programů. 

Bakalářský program Fyzika se zaměřením na vzdělávání trvá tři roky. Dále na něj navazuje dvouletý magisterský program Učitelství fyziky pro střední školy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na univerzitě v rámci doktorského studia. Univerzita nabízí také možnost celoživotního vzdělání. Zde je aktuální studijní katalog (s. 50 a s.83 ).

fyzika uvodni

Matematika

Pokud se chcete stát učitelem matematiky na střední škole, potom nabízí Masarykova univerzita v Brně tříletý bakalářský obor Matematika se zaměřením na vzdělávání a dvouletý navazující magisterský obor Učitelství matematiky pro střední školy. Bakalářský obor poskytuje studentům především odborné znalosti z matematické analýzy, algebry, kombinatoriky, geometrie. Díky přednáškám a seminářům se studenti naučí logickému myšlení a přesnému vyjadřování. Magisterský program přináší studentům především praktické informace o didaktice matematiky, tedy o tom, jak učit a získané vědomosti předávat dál. Součástí magisterského programu je také praxe na střední škole. 

Pro vystudované učitele matematiky nabízí Masarykova univerzita doktorské studium, a to v oboru Obecné otázky matematiky. Zájemci si mohou vybrat, zda se budou zabývat historií matematiky či problematikou vyučování matematiky na středních a vysokých školách. Univerzita nabízí také celoživotní vzděláváníZde si můžete prohlédnout aktuální studijní katalog (s. 67 a s. 108). 

matematika_uvodni

Geografie

Zajímají vás přírodní jevy a procesy, které se okolo nás odehrávají, s ohledem na vliv lidské společnosti? Baví vás studování map, pohyb a měření v terénu za pomoci nejmodernějších přístrojů a rádi byste získané poznatky předávali dál? Při studiu na vás čekají ukázky práce v terénu i v laboratořích, exkurze na vědecká geografická pracoviště, ale také učitelská praxe na vybraných středních školách. 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí tříletý bakalářský obor Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, na který po úspěšném absolvování navazuje dvouletý magisterský obor Učitelství geografie a kartografie pro střední školy. Dále je možné pokračovat v doktorském studiu. Zde si můžete prohlédnout aktuální studijní katalog (s. 44 a s. 65). 

Upraveno schoolboy showing places on map to teacher in clas F58E359

 

Biologie

Tříletý bakalářský studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání a navazující dvouletý magisterský program Učitelství biologie pro střední školy poskytují ucelené vzdělání budoucím středoškolským učitelům biologie. Odborné vzdělání v oblasti biologie a ekologie získají studenti nejen teoreticky, ale také při praktických cvičeních ve špičkově vybavených laboratořích bohunického kampusu a na povinném terénním cvičení z botaniky a zoologie. Do těchto studijních programů jsou zahrnuty také předměty, které připravují studenty na roli učitele, a nedílnou součástí studia je cyklus reflektivních seminářů a pedagogických praxí na středních školách.

Vzdělávat se v tomto oboru je však možné i dále, protože PřF MU nabízí možnost rigorózního řízení nebo celoživotního vzdělávání. Zde si můžete prohlédnout aktuální studijní katalog (s. 65 a s. 97).

biologie2