Pozvánka na Open day 2020

Plánujete navštívit Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU, ale obáváte se, že to kvůli koronaviru nebude možné? 

Neobávejte se.

Masarykova univerzita připravuje historicky první ONLINE den otevřených dveří tzv. Open day. 

Přírodovědecká fakulta si připravila 3 časové bloky, ve kterých představí možnosti studia. Mimo jiné bude k dispozici i chatovací místnost se studenty, kteří rádi odpoví na jakékoliv otázky ohledně studia přírodních věd. Obdobný program má připravený každá fakulta, můžete tedy virtuálně navštívit až 3 fakulty za jeden jediný den z pohodlí domova.

Celá akce proběhne již v sobotu 7. listopadu 2020 a to jak v areálu Kotlářské (antropologie, fyzika, geografie, geologie, matematika), tak v univerzitním kampusu (chemie, biologie, biochemie). Časové bloky jsou 9:00 – 10:30, 10:30 – 12:00 a 12:30 – 14:00. 

Využij tuto jedinečnou příležitost a zaregistrujte se na stránkách akce Open day 2020

Dodatečné kolo přijímacího řízení na PřF MU

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity otevírá dodatečně druhé kolo přijímacího řízení na programy učitelství matematiky a učitelství fyziky. Termín podání e-přihlášky je od 20. 7. do 31. 8. 2020.

Podrobné informace zveřejnila Přírodovědecká fakulta MU na svých stránkách. V kalendáři portálu Učit se učit naleznete termín konání, který si můžete jednoduše uložit do vlastního kalendáře.

Nové a inovované předměty na PřF MU pro budoucí učitele

V r. 2019 je na Přírodovědecké fakultě MU řešen projekt CRP "Učitelství pro střední školy na filozofických a přírodovědeckých fakultách v České republice", reg. číslo ROZV/C9/2019. V rámci tohoto projektu dochází k zavedení / inovaci několika předmětů pro budoucí učitele přírodovědných předětů a to:

- za chemii: předmět Praktikum středoškolské chemie

- za biologii: předmět Biologická technika

- za geografii: předmět ICT v geografickém vzdělávání

 

V rámci IS MU budou postupně publikovány jednotlivé metodické materiály a budeme Vás o nich také informovat prostřednictvím webu Učit se učit.

Obnova portálu Učit se učit

logo

Po několika letech došlo k obnovení portálu Učit se učit. Původní portál vznikl v r. 2010 s cílem lépe připravit budoucí středoškolské učitele (předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie a geografie) na jejich budoucí povolání a požadavky praxe.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity vytvořila v r. 2019 nový web se stejným názvem a posláním. Mimo podporu studentů učitelství by web měl přímo podporovat učitele z praxe vyučující příslušné předměty.

Web bude informovat o akcích (přednáškách, soutěžích, kurzech apod.) zajímavých pro učitele a studenty učitelství. Také zde najdete nejrůznější informace z příslušných oborů, např. o nově vzniklých učebních materiálech do nových / inovovaných předmětů pro studenty učitelství.

Pro další informace přejděte rovnou do jednotlivých sekcí: Biologie, Chemie, Geografie, Matematika a Fyzika.