Spolupráce se středními školami

Spolupráce se středními školami je pro fakultu velmi důležitá. Asi nejpřesněji to vyjádřil děkan fakulty, docent Jaromír Leichmann, který vzdělávání budoucích učitelů popsal jako koloběh, kdyse na fakultě snažíme vychovávat kvalitní učitele přírodovědných oborů na středních školách, kteří vychovají šikovné absolventy středních škol, a z nich se stanou studenti naší fakulty.

Partnerskými školami v projektu Učit se učit jsou:

Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2

Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, zejména s oborem Geografie. V rámci studentských praxí tohoto oboru jezdí naši studenti na terénní cvičení, kde připravují pro svou skupinku studentů materiály, učí se vysvětlovat učivo globálně v rámci mezipředmětových vztahů a rozvíjí u sebe i další kompetence nezbytné k učení. Tento způsob praxí je zatím jedinečný a spolu s velmi rozvinutým systémem projektové a terénní výuky je jedním z důvodů proč jsme gymnázium zapojili do realizace projektu jako partnera.

Škola je také zapojena do projektu Seznamte se: Nová maturita, který organizuje Centrum pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT), a má tak přímé zkušenosti s novou podobou maturitní zkoušky. Díky ŠVP je každá škola unikátní a gymnázium tak poskytuje další odlišný pohled na prováděné inovace. Gymnázium je navíc partnerskou střední školou Masarykovy univerzity v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání (http://www.muni.cz/rect/general/mu_partners/secondary_schools).

S tímto gymnáziem realizujeme také natáčení pedagogických praxí studentů učitelství pro účely analýzy a diskuse v semináři Analyticko-didaktické praktikum. To bylo v rámci projektu Učit se učit v minulém akademickém roce konstituováno jako zcela nový předmět, jehož hlavní náplní je psychodidaktická analýza vyučovacích jednotek, vedoucí k lepšímu pochopení zákonitostí vyučování a učení.


Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Gymnázium je jednou z mála vybraných pilotních škol v rámci projektu Pilot - G/GP (pilotní zavádění výuky podle RVP a vytváření ŠVP), jehož řešitelem je Výzkumný ústav pedagogický, a má proto s požadavky RVP a ŠVP bohaté zkušenosti, které jsou pro vhodnou inovaci oboru učitelství nezbytné. Má dlouholeté zkušenosti se spoluprací s Masarykovou univerzitou, jíž je řadu let partnerem jak ve vzdělávání studentů učitelství, tak ve vzdělávání žáků gymnázia a je partnerskou školou v projektu Partnerství ve vzdělávání (http://www.muni.cz/rect/general/mu_partners/secondary_schools), který řeší Masarykova univerzita. Gymnázium má také bohaté zkušenosti v hledání a realizaci moderních metod výuky realizovaných v rámci projektu SIPVZ v letech 2004 - 2006 a projektů podpořených dotačními programy JmK.

Biskupské gymnázium Brno

Partner je největším poskytovatelem praxí studentům Přírodovědecké fakulty, má tak největší zkušenosti s cílovou skupinou a jejich problémy při aplikacích poznatků v praxi. Navíc díky unikátnímu ŠVP poskytuje další pohled na zaváděné inovace a zajišťuje tak potřebnou názorovou pluralitu.


Klinické střední školy

Tyto školy zajišťují pro studenty učitelství realizaci předmětu Pedagogické praxe I. Jde ogymnázia tř. Kpt. Jaroše, Vídeňská, Biskupské, Řečkovice, Křenová, Slovanské nám., dále SPŠ stavební Kudelova a SPŠ chemická Vranovská.