Inovace systému praxí

V jarním semestru 2011 začal fungovat i nový systém praxí. Nově si tak adepti na učitelské povolání v praxi vyzkouší bohatší škálu činností, novinkou je i možnost snímat své výstupy videokamerou a pak je v semináři analyzovat. Fakulta nyní umožňuje všechny praxe absolvovat dvakrát, poprvé na klinických středních školách fakulty, podruhé na škole podle vlastního výběru studenta. V rámci projektu vznikají i dva zcela nové typy praxí, a sice projektová a zájmová.

 

Rozšíření výuky o nové kurzy

V rámci této aktivity chceme reagovat na potřeby školské praxe, které vznikly zavedením školních vzdělávacích programů, a vytvořit nové kurzy, které zaplní mezery v naší současné nabídce předmětů. Celkem vznikne jedenáct nových kurzů, které budou pokrývat mezipředmětové vztahy mezi jednotlivými obory, budou se zabývat aplikacemi znalostí v praxi a budou zaměřeny na aktuální témata a společenské problémy vhodné pro výuku v rámci průřezových témat.

 

Inovace předmětů společného pedagogicko-psychologického základu

Už v jarním semestru roku 2011 měli studenti možnosti přihlásit se do dvou inovovaných předmětů: Obecná a alternativní didaktika (vyučující dr. Hališka, dr. Hromádka) a Psychologie osobnosti (vyučující doc. Lazarová); nebo Komunikační trénink pro učitele, který vyučuje Mgr. Ondřej Přibyla. Cílem tohoto předmětu je posílit komunikační dovednosti budoucích učitelů, a hlavně naučit je srozumitelně i zajímavě sdělovat a citlivě naslouchat.

 

Inovace obsahu a výuky stávajících kurzů

Celkem půjde o 29 inovovaných kurzů doplněných o studijní materiály, které díky aktualizaci o nové poznatky poskytnou studentům větší přehled o samotných oborech. Větší důraz chceme klást na mezipředmětové vztahy a aplikace usnadňující výuku. Nově vybavená laboratorní cvičení usnadní studentům chápání základních přírodních jevů, nově připravené pokusy vylepší jejich schopnost prakticky učit a pracovat ve školní laboratoři.