Logo projektu Učit se učit Učíte se učit - tento web je pro Vás

Inspirace, akce, články

30.03.2012 ·

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) oslavila 150. výročí od svého založení

Jedna z nejstarších dosud existujících učených společností v České republice, Jednota českých matematiků a fyziků, oslavila 28. března roku 2012 úctyhodné, 150. výročí od svého založení. Slavnostního ceremoniálu v pražském Karolinu se zúčastnil i předseda Akademie věd Jiří Drahoš nebo prezident republiky Václav Klaus. Ten ve svém projevu uvedl, že cítí ohrožení matematiky v současné společnosti. Historii Jednoty, která klade velký důraz na vzdělávání a výchovu učitelů, shrnul v pořadu Českého rozhlasu předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, Josef Kubát.

 
01.06.2011 ·

Jednota českých matematiků a fyziků se vyjádřila ke zprávě Národní ekonomické rady vlády o stavu vzdělanosti (NERV)

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) ve Stanovisku připomíná, že materiál podskupin NERV opomíjí podíl, jaký mají na výchově budoucích středoškolských učitelů filozofické a přírodovědecké fakulty. Ostře protestuje proti snahám omezit vzdělávání učitelů pouze na bakalářský stupeň.

 
04.01.2012 ·

Plošné testování matematických znalostí žáků 5. a 9. tříd začíná

V roce 2010 Ministerstvo školství rozhodlo, že bude zavedeno plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. První pilotní testování na vzorku škol proběhlo již v prosinci 2011, od roku 2012 bude probíhat plošné testování z matematiky, českého jazyka a angličtiny v celé ČR. Vedoucím pracovní skupiny, která připravuje pro toto testování podklady z matematiky, byl ministerstvem školství jmenován docent Eduard Fuchs z Přírodovědecké fakulty MU. V jeho článku najdete podrobnější informace o tomto testování.

 

Seznam oborů Přírodovědecké fakulty MU se zaměřením na vzdělávání

Zde se dočtete více o přijímacích zkouškách.

Údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečů o studium z roku 2011.

Přehled oborů ve formátu pro tisk.


 
01.06.2011 ·

Společnost učitelů matematiky vydala stanovisko ke státním maturitám a k výsledkům maturitní generálky

Generální zkouška státní maturity v říjnu 2010 vyvolala četné diskuse mezi odborníky i v médiích. V diskusi zazněla řada nepodložených i nepravdivých argumentů. My Vám přinášíme oficiální stanovisko Společnosti učitelů matematiky.

 
26.10.2011 ·

Výklad je ve výuce stále nezastupitelný. ROZHOVOR

Peter Krupka pochází z matematické rodiny a s matematikou se pojí i jeho profesní život. Učí ji na Gymnáziu Řečkovice, které také jako ředitel vede. Ke své odborné specializaci přistupuje střízlivě. „Běžný člověk z matematiky skutečně bezprostředně nevyužije o moc více než trojčlenku. Matematika je ale důležitá, protože formuje naše myšlení,“ myslí si Krupka, který je zastáncem používání výkladu ve výuce. „Výklad ale neznamená, že učitel mlátí do stolu a říká, že něco platí a basta,“ dodává učitel.

 
| << < 1 2 > >> |
Strana 1 z 2