Logo projektu Učit se učit Učíte se učit - tento web je pro Vás

Geografie

Geografie nebo zeměpis? Většina žáků a studentů se setkala na základní či střední škole se zeměpisem, většinou regionálním. A co s geografií: čemu slouží v dnešním světě? A proč studovat učtelství geografie?

Nejde jen o otázky: Kde to je? Co to je?, které pokládal tradiční zeměpis, geografie se ptá: Jak to vzniklo a jak se to vyvíjelo? S čím to souvisí? S jakým prostorem? Co to ovlivňuje? Čím je to ovlivňováno? Jak to ovlivňuje životy lidí? Co se s tím dá, může, nesmí či musí dělat? Právě tyto otázky umožňují moderní geografii studovat základní pravidelnosti přírodních složek krajiny, stejně jako zákonitosti vývoje společenských a hospodářských struktur,jejich rozložení a vývoj na Zemi.

Studium geografie se tradičně dělí na učitelské - víceoborové (v kombinaci s jiným aprobačním předmětem, absolventi mohou vyučovat geografii na ZŠ a SŠ) a  neučitelské - jednooborové (po absolvování společného základů geografie a kartografie v prvních ročnících se specializují na některou oblast či obor). Více informací nejen o studiu učitelského oboru Geografie a kartografie se dovíte na webu Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU (http://geogr.muni.cz) nebo na Dnech otevřených dveří PřF MU.

Inspirace, akce, články

17.11.2011 ·

GEOGRAFIE znamená v 21. století víc než ZEMĚPIS

Geografie, nebo zeměpis? Jsou oba termíny zastupitelné, nebo se od sebe v něčem liší? Většina žáků a studentů se setkala na základní či střední škole se zeměpisem, většinou regionálním. A co s geografií? Jaká je podstata tohoto tradičního vzdělávacího předmětu? Jaký je v současnosti rozdíl mezi geografií a zeměpisem? Co dělá v práci geograf? Mnoho laiků si představuje, že většina absolventů geografie se stane například cestovateli nebo dělá mapy. Šíře geografických disciplín je však mnohem větší...

 

Seznam oborů Přírodovědecké fakulty MU se zaměřením na vzdělávání

Zde se dočtete více o přijímacích zkouškách.

Údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečů o studium z roku 2011.

Přehled oborů ve formátu pro tisk.