16.03.2015 · Zuzana Kobíková

Botanická a zoologická exkurze pro učitele do údolí Říčky, nejjižnější části Moravského krasu

Botanická a zoologická exkurze do údolí Říčky nabízí možnost poznávat krásnou přírodu jižní části Moravského krasu se stepními trávníky, teplomilnými dubohabřinami a pobřežními olšinami. Dozvíte se zde zajímavosti o rostlinách, bezobratlých a drobných obratlovcích, poznáte společenstva rostlin a živočichů vázaných na tuto oblast.

Termín konání: 15. a 16. 5. 2015

Místo: Kaprálův mlýn

Cílová skupina: učitelé přírodopisu a biologie základních a středních škol

Kurz je podložen akreditací MŠMT ze dne 13. 1. 2015, čj. 5798/2015-1

Program:

15. 5. 2015

8.00       odjezd z Brna do místa konání

9.00       vyložení zavazadel, cofee break
10.30     exkurze po zařízení Kaprálův mlýn, představení výukových programů

12.30     oběd

13.30     botanická a zoologická exkurze na Lysou horu

18.00     večeře

po večeři pozorování netopýrů a přednáška o přírodních poměrech Moravského krasu

16. 5. 2015

8.00       snídaně

9.00       botanická a zoologická exkurze do údolí Říčky

14.00     opožděný oběd, poté návrat do Brna


Exkurzi pořádá Ústav botaniky a zoologie PřF MU, lektoři: lektoři Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D (botanika), Mgr. Veronika Volková (zoologie), Mgr. Vendula Křoupalová (hydrobiologie).

Jak se na akci přihlásit?

Přihlášku na akci pošlete nejpozději do 30. dubna 2015 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do přihlášky uveďte jméno, datum narození, adresu bydliště a školy a telefonický kontakt.

CZ.1.07/2.3.00/45.0018, Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu