Články

09.01.2013 ·

Zveme Vás na dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Blíží se konec února, do kdy je možné podat si přihlášku na vysokou  školu. Proto srdečně zveme všecky zájemce o bakalářské studium přírodních věd nebo matematiky na Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, které nabízejí možnost poznat naši fakultu hodně zblízka. Získáte informace o možnostech studia, seznámíme Vás s jeho formami a obsahem a řekneme Vám více o šancích profesního uplatnění. Dozvíte se vše o přijímacím řízení, prohlédnete si vybraná pracoviště fakulty.Poskytneme Vám informace o možnostech studia oborů, o jednotlivých ústavech, jejich činnostech, nahlédnout můžete i do laboratoří, knihovny a botanické zahrady se skleníky plnými rostlin. 

 
21.11.2012 ·

O čem se dočtete v novém čísle časopisu Učitel matematiky – číslo 4 (84)?

V aktuálním čísle časopisu Učitel matematiky na Vás čeká osm zajímavých článků. První část čísla 4 (84) prezentuje stanovisko SUMA ke státním maturitám, a také rozhovor s Eduardem Fuchsem. Příspěvek Františka Kuřiny si všímá podnětů, jaké dává náš svět elementární matematice v oblastech aritmetiky a geometrie. Emil Calda se věnuje tématu středoškolské matematiky a tzv. "větě o sevření". Alice Bílá seznamuje čtenáře s nově vydaným románem o Sofii Kovalevské, těšit se můžete i na druhý díl seriálu o historii maturitní zkoušky od Daga Hrubého, zadání celostátního kola matematické olympiády 2012 nebo příspěvek, kde Alena Šťastná a Magdalena Janků popisují zkušenosti s projektovým dnem Matematika trochu jinak.

 
12.11.2012 ·

Jaké aktivity nabídl středoškolským studentům a učitelům biologie Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity?

Ústav botaniky a zoologie připravuje nebo se podílí na přípravě nejrůznějších aktivit určených pro studenty a učitele středních škol. Mnohé z těchto aktivit jsou pořádány pravidelně a mají dlouholetou tradici.Aktivity zaměřené na středoškolské učitele mají převážně vzdělávací charakter a umožňují učitelům zařadit do výuky aktuální poznatky rychle se rozvíjející biologické vědy. Dovolují učitelům seznámit se s metodami používanými ve vědecké práci a použít zjednodušené postupy také při laboratorních a terénních cvičeních na škole. Aktivity zaměřené na studenty jsou cíleny zejména na popularizaci biologie jako vědecké disciplíny a podchycení zájmu studentů o její studium.

 
23.10.2012 ·

„Postavení učitele ve společnosti se změnilo, naším úkolem je na to studenty učitelství připravit,“ říká Zuzana Došlá

V rozhovoru se Zuzanou Došlou, řešitelkou projektu Učit se učit, se dočtete, co se za dva roky trvání projektu na fakultě podařilo inovovat v oboru vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. Profesorka Došlá hovoří také o tom, jak vnímá společenský posun v chápání role učitele, v čem je dnes úkol učitele těžší než třeba na začátku století dvacátého. Dočtete se o zájmu o nové předměty, ale hlavně o tom, jak se v současnosti na PřF MU snažíme na nové požadavky praxe studenty učitelství připravovat.

 
03.09.2012 ·

PřF MU nabízí školákům i jejich učitelům od září řadu nových seminářů a soutěží

Cílem Přírodovědecké fakulty MU není jen učit a vzdělávat budoucí odborníky, vědce a středoškolské učitele. V době, kdy zájem maturantů o vysokoškolské studium přírodovědných a technických oborů klesá, považuje fakulta za důležité nabídnout vzdělávací, soutěžní a volnočasové aktivity i studentům středních škol, a podporovat je v přesvědčení, že studium přírodních věd a matematiky sice nepatří k nejlehčím, ale je perspektivní. Jak se dozvíte, zajímavé aktivity jsou připraveny i pro učitele těchto předmětů.

 
20.08.2012 ·

Zúčastněte se kurzu Jak učit přírodovědné a technické předměty

Přemýšlíte nad tím, jak koncipovat výuku přírodovědných nebo technických předmětů, aby Vaše studenty bavila? Chcete být dobrým učitelem, který má respekt a dokáže svým studentům předávat radost z poznávání a učení? Chcete se zdokonalit ve svých komunikačních dovednostech? Právě pro Vás jsme připravili dvoudenní kurz pro začínající učitele a studenty učitelství, plný cvičení a příkladů ze školního prostředí. Kurz je veden kombinací několika forem výuky – interaktivní přednáška, skupinová práce a diskuse, sebezkušenostní aktivity, řešení modelových situací. 


Kurz Efektivní vzdělávací proces jako cesta ke zvyšování studijní motivace a výkonu žáků je zaměřený na užívání moderních výukových postupů a metod, komunikační a prezentační dovednosti a efektivní postupy pro práci se skupinou, plánování pedagogického procesu.

Kurz je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kurz je veden kombinací několika forem výuky – interaktivní přednáška, skupinová práce a diskuse, sebezkušenostní aktivity, řešení modelových situací. V rámci jednotlivých témat výuky budou účastníci čerpat z vlastních zkušeností, které využijí v modelových situacích a rozborech případových studií.

Forma: seminář

Obor: vzdělávání

Určeno primárně pro: Studenty PřF MU zapojené do projektu PPTO

Dozvíte se:

  • ABC začínajícího učitele, tj. stanování cílů vzdělávání, nastavování funkčních pravidel, zásady komunikace se studenty,

  • jak ve výuce efektivně využívat aktivizující a kooperativní metody výuky,

  • jak navázat vztah se studenty a získat je ke spolupráci,

  • jak motivovat a podporovat studenty,

  • jak reagovat na nevhodné chování studentů,

  • jak hospodařit s vlastní energií a vyhnout se vyhoření.

Termíny:

první kurz: 10. –11. října
druhý kurz: 31.–31. října
Jedná se o dva dvoudenní kurzy, se stejným obsahem.

Místo konání:

Poradenské centrum Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2
(z vestibulu na dvorní trakt, rovně, druhá budova, 3. patro vpravo, učebna 315–316)

Lektorka kurzu: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Kapacita: 15 míst

 

 
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Strana 10 z 10