Články

17.07.2013 ·

„Chemie na ZŠ má motivovat k dalšímu studiu tohoto oboru,“ říká Růžena Hlůšková, držitelka ocenění Zlatý Ámos

Tenhle rozhovor Vám magazín Učit se učit přináší s velkou chutí. Jeho cílem je seznámit Vás blíže s naší absolventkou studia učitelství chemie a biologie, Růženou Hlůškovou, která nyní vyučuje chemii a biologii na Základní škole Kunovice, U Pálenice, a v letošním roce získala ocenění Zlatý Ámos. Tento rozhovor probíhal písemně a doplňuje je řada odkazů na videa, ve kterých uvidíte tuto paní učitelku „v akci“. Dozvíte se také, jak vzpomíná na studium učitelství na naší fakultě, co je pro ni při učení to hlavní, ale také to, jak ji popisují její žáci.

 
18.06.2013 ·

Rozhovor: s Alešem Mareček o výuce chemie na střední škole a o výuce studentů učitelství na PřF MU

Aleš Mareček učí již 15 let chemii na gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. Je také spoluautorem tří dílů učebnic Chemie pro čtyřletá gymnázia, autorem a spoluautorem scénářů i odborným poradcem ve více než 80 výukových filmech s chemickou tematikou. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity pak učí  vysokoškolské studenty učitelství, jak chemii na středních školách učit. V rozhovoru se budeme bavit zejména o tom, jak ze své zkušenosti středoškolského učitele vychází při výuce semináře didaktiky chemie a dalších předmětů, které vyučuje na naší fakultě.

 
17.04.2013 ·

„Někdy je obtížné předat dobrou teorii zajímavým způsobem.“ Rozhovor s Bohumírou Lazarovou

Bohumíra Lazarová působí při Ústavu pedagogických věd FF MU.  Na PřF MU vyučuje předměty Psychologie osobnosti, Psychologie výchovy a vzdělávání, na projektu Učit se učit spolupracuje také jako autorka výukových materiálů a recenzentka publikace projektu. Jak se z rozhovoru dozvíte, vzdělávání učitelů chápe jako kontinuum, kdy v pregraduální přípravě je největším úkolem, řečeno obrazně, otevřít mysl studentů, vstoupit do procesu přemýšlení o výchově a vzdělávání. V rozhovoru přijde řeč i na téma mentoringu, supervize a školních psychologů.

 
03.04.2013 ·

„Fyzikální kavárnou se snažíme učitele uchránit syndromu vyhoření.“ Rozhovor se Zdeňkem Bochníčkem

Na čtvrtek 21. března 2013 připadlo 70. výročí Fyzikální kavárny, která již sedm let poskytuje prostor pro setkání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a veřejnosti. Inspirativní je i pro každého, koho zajímá, jak funguje svět kolem nás. Navíc se můžete spolehnout na to, že odborný výklad je nejen srozumitelný, ale často i napínavý (zejména experimentální část) a přiměřeně zábavný. Z rozhovoru s docentem Zdeňkem Bochníčkem, který chod kavárny už sedmým rokem organizuje, se o této aktivitě dozvíte více. Přečíst si na našem webu můžete i reportáž ze 70. Fyzikální kavárny.

 
03.04.2013 ·

Reportáž z jubilejní, sedmdesáté Fyzikální kavárny na téma "Příběh žárovky"

Fyzikální kavárnu není třeba našim čtenářům dlouze představovat. Pravidelně Vás o ní informujeme vždy, když se blíží třetí čtvrtek v měsíci, kdy se kavárna, krom období letních prázdnin, koná. Ovšem na čtvrtek 21. března 2013 připadlo 70. výročí kavárny, a tak se toto neformální setkání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a veřejnosti neslo ve slavnostnějším duchu, čemuž odpovídal jak program, tak hojná účast. Více se dočtete v následující reportáži, tu doplňuje také rozhovor s docentem Zdeňkem Bochníčkem, který chod kavárny už sedmým rokem organizuje.

 
15.02.2013 ·

Reflexe má při studiu učitelství potenciál. Ale pouze, pokud reflektuji svou činnost, nikoli sebe,“ říká Ondřej Přibyla

I když rozhovor s Ondřejem Přibylou, začal o sebereflexi jakožto nástroji učení, nakonec v něm mluvíme hlavně o reflexi. Jak totiž říká Ondřej hned na začátku: „mně na sebereflexi vadí to ´sebe´, a hned Ti řeknu, proč“. Já dodávám, že tématu (sebe)reflexe se budeme věnovat i nadále. Ono „sebe“ je zrádné ještě z jednoho důvodu – sebereflexi chápe každý podle sebe. Takže podívat se na ni z více úhlů pohledu bude jistě inspirativní. V tomto článku se dozvíte, jak Ondřejovi v role učitele-trenéra komunikace, kouče či performera pomáhá nebo nepomáhá schopnost reflektovat vlastní konání, jak tuto schopnost učí rozvíjet druhé, a že to rozhodně není jednoduchý úkol.

 
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Strana 9 z 10