Články

09.10.2014 ·

22. 10. se na PřF MU uskuteční přednáška "Pozoruhodná voda"

Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU vás zve na přednášku Zdeňka Bochníčka, nazvanou Pozoruhodná voda. Koná se v rámci cyklu „Fyzika ve vědě a praxi“, dne 22. 10. v posluchárně F2 pavilonu 6 v areálu PřF MU na Kotlářské ulici v Brně. V přednášce doplněné experimenty si všimneme zejména fyzikálních vlastností vody a zaměříme se také na to, jak se tyto vlastnosti projevují ve světě kolem nás i v nás.

 
22.09.2014 ·

Letní škola mikrobiologie 2014: přednášky pro učitele

Oddělení mikrobiologie a molekulární biotechnologie Ústavu experimentální biologie PřF MU vás zve na Letní školu mikrobiologie: přednášky o mikrobiologii pro středoškolské učitele, které se konají v rámci projektu Popularizace vědy výzkumu v přírodních vědách matematice s využitím potenciálu MU, CZ.1.07/2.3.00/45.0018, od 24. září do 15. října, vždy ve středu od 17 do 19 hodin přednáškové místnosti 209 pavilonu A25 Univerzitního kampusu Bohunice.

 
22.09.2014 ·

Botanická a mykologická exkurze do Chřibů

19. a 20. 9. 2014 se uskutečnila Botanická a mykologická exkurze do Chřibů, Leopoldova-Smaraďavky, určená pro učitele přírodopisu a biologie základních i středních škol. Schopnost poznávat rostlinné a živočišné druhy patří mezi základní kompetence učitele biologie na základní a střední škole. V průběhu praxe je nutné tyto schopnosti stále procvičovat a prohlubovat zejména aktivní účastí na terénních exkurzích vedených kvalifikovanými odborníky.

 
16.09.2014 ·

Kultury in vitro jako metoda rostlinných biotechnologií (přednáška)

Přednáška RNDr. Jaroslavy Dubové, CSc., bude informovat o metodách pěstování rostlin a jejich částí ve zkumavkách a představí hlavní směry využití těch kultur v rostlinných biotechnologiích, jakými jsou například masové množení rostlin, šlechtitelství, produkce sekundárních metabolitů v suspenzních kulturách nebo genetické modifikace rostlin. V rámci přednášky budou prezentovány i konkrétní ukázky takových kultur.

 
08.09.2014 ·

Přednáška prof. Glosera představí život rostlin za polárním kruhem

V arktických podmínkách přežívají lišejníky a mechy, ale i několik set dokonale adaptovaných druhů kvetoucích rostlin. Přednáška podá informace o historickém vývoji a současných typech vegetace vysoké Arktidy a také o klimatických a půdních poměrech. Podrobněji vysvětlí způsoby adaptace rostlin. Tvarová a funkční rozmanitost severských rostlin a lišejníků bude demonstrována na fotografiích, převážně ze souostroví Svalbard.

 
16.08.2014 ·

Zpráva o Letním odborném soustředění chemického semináře ViBuCh

Letní odborné soustředění chemického semináře ViBuCh, jsme pořádali 3. až 9. srpna 2014 v rámci realizace projektu „Popularizace vědy a výzkumy v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU“. Pro 16 nejúspěšnějších řešitelů chemického korespondenčního semináře ViBuCh jsme uspořádali ve dnech 3. až 9. srpna 2014 letní odborné soustředění. Akce proběhla v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.

 
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Strana 5 z 10