Články

10.11.2014 ·

Laboratorní cvičení z biologie na ZŠ a SŠ, 4. 12. 2014

Máte jako středoškolští zájem o nové náměty na laboratorní cvičení z biologie? Chcete se dozvědět, jak si na cvičení obstarávat materiál a jak s ním dále pracovat? Chcete si všechna pozorování a pokusy sami vyzkoušet? Neváhejte a přijďte na kurz laboratorních cvičení biologie do učeben Univerzitního kampusu Bohunice. Náplní kurzu budou pozorování mikroskopických živočichů. Na kurzu dostanete pracovní listy a připravíte si trvalé preparáty, které budete moci po skončení kurzu využívat při vlastních laboratorních cvičeních.

 
06.11.2014 ·

Laboratorní cvičení z biologie: pozorování a determinace řas i mikroskopických hub, 27. 11. 2014

Laboratorní cvičení jsou nedílnou součástí výuky biologie na základních i středních školách. Máte jako učitelé zájem o nové náměty na tato cvičení? Chcete si všechna pozorování a pokusy sami vyzkoušet? Přijďte na kurz laboratorních cvičení biologie do špičkově vybavených učeben Univerzitního kampusu Bohunice! Náplní budou tentokrát pozorování i determinace řas a mikroskopických hub.

 
30.10.2014 ·

Přednáška Martina Zadražila: (Nejen) fyzika v elektronovém mikroskopu

Dovolujeme si vás pozvat na další přednášku cyklu „Fyzika ve vědě a praxi“. Tentokrát jde o přednášku Ing. Martina Zadražila, ředitele brněnské divize firmy TESCAN, významného výrobce laboratorních přístrojů včetně elektronových mikroskopů. Přednášku s názvem (Nejen) fyzika v elektronovém mikroskopu můžete navštívit 12. 11. 2014.

 
22.10.2014 ·

Přednáška: Organické polutanty jako významný kontaminant prostředí

Cílem přednášky doc. RNDr. Marie Kummerové, CSc., je seznámit studenty, učitele a veřejnost s účinkem významné skupiny environmentálních organických polutantů na rostliny. Vedle zdrojů, charakteristiky látek a jejich rozšíření v prostředí bude pozornost věnována jejich účinku na histochemické a fyziologické procesy, které determinují růst a vývoj rostlin.

 
13.10.2014 ·

Říjnová Fyzikální kavárna: inspirace Dílnami Heuréky – Náchod 2014

Srdečně vás zveme na říjnovou Fyzikální kavárnu, která se uskuteční ve čtvrtek 16. října. Kavárna začíná tradičně v 17.00 vstupní kávou v posluchárně F2 budovy č. 6 areálu Kotlářská. Vystoupí zde Pavel Konečný s přednáškou Podzimní inspirace z Náchoda aneb několik experimentů inspirovanych 13. mezinárodní konferencí, Dílny Heuréky – Náchod 2014.

 
09.10.2014 ·

Soustředění Začínající učitel se koná 21. a 22. 11.

Přírodovědecká fakulta MU ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU připravila pro studenty posledních dvou ročníků magisterského či navazujícího magisterského studia učitelství dvoudenní soustředění nazvané Začínající učitel, které se bude konat v hotelu Květnice v Tišnově ve dnech 21. a 22. listopadu. Cílem soustředění připravit studenty pro přechod do zaměstnání na střední či základní škole.

 
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Strana 4 z 10