Logo projektu Učit se učit Učíte se učit - tento web je pro Vás

Učitelství chemie

Studium učitelství chemie je na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity plně propojeno s využitím moderních technologií a chemických laboratoří, kde tento obor přestává být obtížnou teorií, a v učení se založeném na experimentech se stává živou vědou, jejíž zákonitotosti lze měřit, pozorovat i dobrodružně odhalovat.!

Budoucí pedagog však musí umět nabyté vzdělání předat dál. Proto v rámci projektu „Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd“ inovujeme výuku v předmětu Seminář didaktiky chemie, kde studenti roli učitele trénují. Nově je do výuky zařazeno praktické využití interaktivní tabule a také pořizování videonahrávek jednotlivých výstupů, aby studenti získali kritičtější pohled na vlastní projev.

Cvičení Školní pokusy bude rozšířeno o experimenty umožňující propojení chemie, fyziky a biologie. Studenti učitelství mohou jako volitelný předmět navštěvovat kurz Multimédia ve výuce, kde se učí práci s programy pro úpravu rastrové a tvorbu vektorové grafiky či animací, pořizování videozáznamů a střih videa. Nově bude do kurzu zařazena příprava výukových celků pro interaktivní tabuli.

Inspirace, akce, články

18.06.2013 ·

Rozhovor: s Alešem Mareček o výuce chemie na střední škole a o výuce studentů učitelství na PřF MU

Aleš Mareček učí již 15 let chemii na gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. Je také spoluautorem tří dílů učebnic Chemie pro čtyřletá gymnázia, autorem a spoluautorem scénářů i odborným poradcem ve více než 80 výukových filmech s chemickou tematikou. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity pak učí  vysokoškolské studenty učitelství, jak chemii na středních školách učit. V rozhovoru se budeme bavit zejména o tom, jak ze své zkušenosti středoškolského učitele vychází při výuce semináře didaktiky chemie a dalších předmětů, které vyučuje na naší fakultě.

 

Seznam oborů Přírodovědecké fakulty MU se zaměřením na vzdělávání

Zde se dočtete více o přijímacích zkouškách.

Údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečů o studium z roku 2011.

Přehled oborů ve formátu pro tisk.


 
26.10.2011 ·

Výklad je ve výuce stále nezastupitelný. ROZHOVOR

Peter Krupka pochází z matematické rodiny a s matematikou se pojí i jeho profesní život. Učí ji na Gymnáziu Řečkovice, které také jako ředitel vede. Ke své odborné specializaci přistupuje střízlivě. „Běžný člověk z matematiky skutečně bezprostředně nevyužije o moc více než trojčlenku. Matematika je ale důležitá, protože formuje naše myšlení,“ myslí si Krupka, který je zastáncem používání výkladu ve výuce. „Výklad ale neznamená, že učitel mlátí do stolu a říká, že něco platí a basta,“ dodává učitel.