Logo projektu Učit se učit Učíte se učit - tento web je pro Vás

Inspirace, akce, články

15.06.2012 ·

Představujeme projekt Ptačí, netopýří a hmyzí úkryty v botanické zahradě

Cílem projektu Ptačí, netopýří a hmyzí úkryty v botanické zahradě, realizovaného Sdružením přátel botanické zahrady, je instalovat v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a areálu fakulty různé typy ptačích budek, budky pro netopýry a čmeláky, případně takzvané hmyzí hotely. Budky chceme zakoupit z příspěvků dobrovolných dárců, celkem potřebujeme získat částku 7 920,– Kč. Chcete-li projekt podpořit, darujte nám prosím finanční částku na nákup jakékoli ptačí budky či hmyzího úkrytu pro umístění v botanické zahradě. 

 

Seznam oborů Přírodovědecké fakulty MU se zaměřením na vzdělávání

Zde se dočtete více o přijímacích zkouškách.

Údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečů o studium z roku 2011.

Přehled oborů ve formátu pro tisk.